Nie jesteś sam!

Organizacja mali bracia Ubogich jako międzynarodowa federacja we wszystkich 10 krajach, w których działa, za pierwszy i naczelny cel stawia sobie przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. Na nasze pytania o... Czytaj więcej...