Styl życia

Nie jesteś sam!

Organizacja mali bracia Ubogich jako międzynarodowa federacja we wszystkich 10 krajach, w których działa, za pierwszy i naczelny cel stawia sobie przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. Na nasze pytania o... Czytaj więcej...

Senior z wigorem

Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz dłużej. Ale szczęśliwe życie na emeryturze to życie w zdrowiu i sprawności. Specjaliści twierdzą, że to aż w 40 procentach zależy od nas, nie od lekarzy. Kluczem jest diet... Czytaj więcej...