Program OBECNOŚĆ powstał w odpowiedzi na samotność starszych osób. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich prowadzi go nieprzerwanie od 2003 r. Co roku, w październiku zachęca darczyńców do regularnego wsparcia Programu oferując możliwość płatności cyklicznych. To pozwala pomagać prawie 400 seniorom z Warszawy, Lublina, Poznania, Wrocławia, Świdnika i Pruszkowa.

W Polskich miastach żyje prawie 300 000 osób, które doświadczają samotności. Chcemy do nich docierać z naszym wsparciem. Dlatego we wrześniu uruchomiliśmy nasze działania w kolejnym mieście, w Krakowie – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Systematyczne wsparcie od naszych darczyńców zapewnia tym starszym ludziom  regularne wsparcie wolontariuszy. – dodaje J. Mielczarek

Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ zapewnia podopiecznym Stowarzyszenia poczucie bezpieczeństwa, buduje bliskie relacje z drugim człowiekiem, umożliwia pomoc w nagłych i trudnych sytuacjach. Ale co najważniejsze – tworzy więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Stowarzyszenie zapewnia profesjonalny system wsparcia wolontariuszy, oferując różnorodne szkolenia, superwizje oraz  szkolenia oraz wsparcie merytoryczne koordynatora wolontariatu.

Jak wynika z badania “Sytuacja społeczna osób w wieku 65+” – samotność jest realnym problemem, zwłaszcza w życiu codziennym osób po 80. roku życia: 3 na 10 badanych wskazuje, że doświadcza samotności i izolacji, 1 na 10 czuje się samotnie często, a nawet zawsze.

Seniorzy skazani na samotność tracą sens życia. Jedną z takich osób jest pan Leon. W młodości aktywny podróżnik, którego najbardziej interesowali ludzie i kultury. Nadszedł jednak taki moment, kiedy coraz częstszymi towarzyszami stały się samotność i smutek.  Dopadła go apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem.  Wtedy dowiedział się o Programie OBECNOŚĆ – pan Leon został naszym podopiecznym, a jego sytuacja diametralnie się zmieniła opowiada Karolina Kowalska, jedna ze wspomnianych koordynatorek wolontariatu

Kiedy w  życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z uwagą potrafi go wysłuchać,  przynajmniej raz w tygodniu go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, wtedy senior odzyskuje motywację do codziennych czynności i radość życia – dodaje Małgorzata Karpińska z mbU.

To właśnie stała obecność drugiego człowieka jest tym, czego starsze samotne osoby potrzebują najbardziej, Wspierający Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ regularnie stają się członkiem Klubu Przyjaciół Osób Starszych. Klub zrzesza ludzi dobrej woli, którym los seniorów nie jest obojętny.

Więcej informacji o Programie TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ:

Kontakt:

  • Małgorzata Karpińska, tel. 504 404 438, e-mail: mkarpinska@malibracia.org.pl
  • Joanna Mielczarek, tel. 501 151 045, e-mail: info@malibracia.org.pl

Podobne posty