To miejsce, które tworzy zespół osób zawodowo zajmujących się problematyką osób starszych oraz sami seniorzy. A że bez wiedzy nie można działać – najważniejszym zadaniem Wrocławskiego Centrum Seniora jest pozyskiwanie informacji o ofercie dla seniorów w mieście: firm, instytucji, organizacji.

WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zajmuje się programami aktywizacji osób powyżej 60. roku życia i integracją międzypokoleniową oraz koordynacją działań wielu organizacji wspierających seniorów. Od stycznia 2009 r. jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław). – Wrocław jest miastem, które nieustannie dąży do tego, by być przyjazne seniorom i ich rodzinom. Nie powinien zatem dziwić fakt,  że kreatorzy wrocławskiej polityki senioralnej, we współpracy ze środowiskiem  lokalnym,  nie ustępują w poszukiwaniu nowych udogodnień dla osób starszych, nadając jednocześnie polityce senioralnej nową jakości, poprzez realizację projektów nie tylko dopasowanych do oczekiwań i potrzeb osób starszych, ale też wykorzystujących innowacyjne rozwiązania – podkreśla – Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Wielość i różnorodność programów adresowanych do seniorów oraz środowisk działających na ich rzecz najlepiej obrazują, czym na co dzień zajmuje się Wrocławskie Centrum Seniora.

To tu powstał pierwszy w Polsce Telefon Seniora – 71 3444444, pod którym można uzyskać informację o tym, co w przestrzeni Wrocławia jest oferowane najstarszym mieszkańcom. Punkt Informacyjny, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, odwiedza wielu seniorów. Działa również na bieżąco aktualizowana strona internetowa www.seniorzy.wroclaw.pl oraz profil na portalu społecznościowym Facebook, na których seniorzy znaleźć mogą informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i naukowych odbywających się w mieście. Wydawany jest także Biuletyn WCS – to propozycja dla osób, które wolą tradycyjną formę przekazu informacji.

Pierwsze w Polsce

Wrocławskie Centrum Seniora jako pierwsze Polsce wprowadziło program „Miejsca Przyjazne Seniorom”, wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk. Zadanie polega na honorowaniu miejsc szczególnie przyjaznych osobom starszym, wolnych od barier komunikacyjnych i architektonicznych i/lub takich, które posiadają specjalną ofertę dla ludzi w wieku 60+. Do końca 2018 roku Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom otrzymało już 77 instytucji, w tym szkoły, centra kultury, biblioteki, kawiarnie.

Kolejnym innowacyjnym programem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskiego Centrum Seniora jest Wrocławska Karta Seniora, adresowana do wrocławian w wieku 60+ – dzięki niej seniorzy korzystają z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Program ten ma na celu zaktywizowanie jak największej liczby osób starszych poprzez możliwość wyboru atrakcyjnej oferty z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb seniorów. Istnieją trzy rodzaje kart: Srebrna (dla osób w wieku 60+), Złota (dla osób 75+) i Szmaragdowa (90+). W ramach Złotej Karty działa projekt Taxi 75+, czyli dwa darmowe przejazdy taksówką w miesiącu do lekarza specjalisty lub urzędu. Szmaragdowa Karta to z kolei bezpłatne usługi z dojazdem do domu dla seniorów: fryzjer, pedicure i manicure, kontrola wzroku i słuchu oraz odwiedziny wolontariuszy (młodzież 16+) w celu wspólnego spędzenia czasu z seniorami.

– Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora to bardzo cenny projekt społeczny, bo niesie za sobą obustronną korzyść dla seniorów i młodzieży, jednocześnie będąc wspaniałym przygotowaniem do starości – dodaje Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Seniorzy dla dzieci i młodzieży

Kolejny projekt realizowany przez Wrocławskie Centrum Seniora, tym razem wspólnie z Departamentem Edukacji, nosi nazwę „Edukacja do starości. Wrocław Miasto Pokoleń” i ma na celu pojmowanie starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka. Adresowany jest do dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek oświatowych, edukatorami są zaś wrocławscy seniorzy.

Od 2012 r. działa Akademia Rozwoju Seniora, której misją jest wieloaspektowy rozwój seniorów, animacja grup, stowarzyszeń, klubów, związków głównie poprzez szkolenie liderów środowisk senioralnych. W ramach Akademii działa kilka nieformalnych grup senioralnych zajmujących się m.in. szyciem strojów dawnych, czytaniem dzieciom bajek czy czynnie uczestniczących w wydarzeniach sportowych.

Wrocławski Marsz Kapeluszy

Dni Seniora, organizowane już od dekady, to jedno z największych przedsięwzięć Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskiego Centrum Seniora. –
W przeciągu 3-4 tygodni odbywają się różnorodne i interesujące wydarzenia: kulturalne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne i prozdrowotne. Dni Seniora przyciągają coraz większą liczbę uczestników, seniorów i ich rodzin. To budujące. Myślę, że wrocławscy seniorzy przyczynili się do tego, że osoby starsze coraz chętniej korzystają z ofert, które kreowane są
z myślą o nich. Cieszy nas również fakt, że dzieci i młodzież coraz aktywniej włączają się w realizowane we Wrocławiu działania międzypokoleniowe, a także spełniają się poprzez wolontariat na rzecz osób starszych
– mówi Dorota Feliks.

Organizatorem święta jest nie tylko Wrocławskie Centrum Seniora, ale przede wszystkim Partnerzy Wrocławskiej Karty Seniora, Miejsc Przyjaznych Seniorom oraz sami seniorzy – wolontariusze, którzy na co dzień uczestniczą w realizacji powyższych działań. To dzięki tym wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom dobrej woli Święto Seniorów obfituje w tak dużą liczbę atrakcji i niespodzianek. Wrocław jako jedyne miasto w Polsce ogłasza coroczny konkurs na bicie rekordu w liczbie kapeluszy w jednym miejscu.

Debaty o starości

Zaraz po Dniach Seniora, w październiku, odbywają się Dni Gerontologii. To interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. W otwartej dyskusji biorą udział eksperci w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych, a także studenci i seniorzy. Koordynatorką konferencji jest Ilona Zakowicz, Rzecznik Seniora i Opiekuna, powołana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, która reprezentuje interesy seniorów. Wrocław jest miastem, które może pochwalić się naprawdę imponującą liczbą projektów adresowanych do osób starszych (ich pełna lista:  http://www.seniorzy.wroclaw.pl/, zakładka: Projekty). Ale nie tylko do nich, bo coraz młodsi ludzie piszą, telefonują i przychodzą, zaciekawieni ofertą.  – Być może nadchodzi czas, by rzeczywiście wyjść z propozycjami do trochę młodszych osób, po 50-tce. Widać, że coraz więcej z nich potrzebuje oferty adresowanej pod swoje potrzeby i zainteresowania – przyznaje Robert Pawliszko,Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej.

Podobne posty