W 2013 roku Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” zaangażowała się w prowadzenie autorskiego programu podnoszącego problematykę starości pod nazwą  „Oswajanie starości”.

Rozpoczynając program, nie zdawaliśmy sobie sprawy, do jakiego stopnia problemy ludzi starszych są w Polsce niedostrzegane. A przecież są to problemy grupy, do której nieuchronnie dołączymy wszyscy. Obserwujemy przesuwanie granicy wieku przeżywalności kobiet i mężczyzn w kierunku „setki”. Mamy już ok. 4000 osób, które choć przekroczyły ten wiek, nadal cieszą się niezłym zdrowiem i sprawnym umysłem.

Misją programu „Oswajanie starości“ jest poprawa sytuacji osób starszych w Polsce i spowodowanie, by stała się przedmiotem nieustającej troski decydentów. „Oswajanie starości“ ma na celu uświadomienie opinii publicznej, że starość jest nieuchronną koleją losu, a to, jak się do niej przygotujemy, zależy w dużej mierze od nas samych. Chcielibyśmy odczarować ten etap życia, bo przecież starszy człowiek także może być aktywny i piękny, a zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia oraz poczucia braku przydatności.

Pokazujemy, że seniorzy mogą żyć aktywnie, zdrowo, mogą kultywować przyjaźnie, nawiązywać znajomości, oddawać się hobby, uprawiać sport, modnie się ubierać, korzystać z nowych technologii. Chcemy przełamywać stereotypowy sposób postrzegania seniorów i uświadamiać, że ludzie starzy to kapitał społeczny, którego nie można zmarnować.

W 2014 roku Fundacja współorganizowała pierwszą ogólnopolską Paradę Seniorów. Inicjatorem wydarzenia, pomysłodawcą i organizatorem głównym była Fundacja Zaczyn.

Kolejnym projektem w ramach „Oswajania starości”  jest poradnik kierowany przede wszystkim do osób dojrzałych – „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie” wydany przez Wydawnictwo Burda Książki. Znajdują się w nim nie tylko proste przepisy na każdą kieszeń, ale również zestaw ćwiczeń dla osób starszych.

Społecznie ważną częścią kampanii edukacyjnej jest spot promujący program, który był emitowany zarówno w telewizji oraz stacjach radiowych, a także m.in. w kinach przed seansami, czy w metrze. Aktualnie można go oglądać na naszej stronie.  

Wiodącym elementem programu jest zainicjowany w 2015 r. projekt „Kąciki Babci i Dziadka”. Mieszkańcy DPS-ów są często pozostawieni sami sobie, a niedoinwestowana infrastruktura nie ułatwia włączania ich w życie społeczne. Dlatego tak, jak kiedyś tworzyliśmy „Motylkowe Szpitale” dla dzieci, tak teraz tworzymy „Kąciki Babci i Dziadka”.

W ramach projektu powstaje przestrzeń, w której osoby starsze czują się gospodarzami. „Kąciki” umożliwiają im przekazywanie swoich umiejętności młodemu pokoleniu i dzielenie się z młodymi doświadczeniem. Są bazą do przyjaznych i inspirujących spotkań.

Hasło „Kącik” traktujemy umownie. Metamorfozy mogą dotyczyć fragmentu, jak i całego pomieszczenia. Mogą wiązać się z koniecznością mocnej ingerencji w przestrzeń lub ograniczyć się do odświeżenia wnętrza, zakupu nowego wyposażenia, czy sprzętu audio-video. Dla każdej placówki powstaje indywidualny projekt metamorfozy. Dotychczas zrealizowaliśmy osiem „Kącików Babci i Dziadka” w całej Polsce: w Słupsku, Częstochowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Radomiu oraz dwa w Warszawie.

Nie tworzymy „Kącików” samodzielnie – angażujemy lokalną społeczność. Niezwykle ważna jest partycypacja miasta, miejscowych przedsiębiorstw, Klubów Seniora, regionalnych mediów oraz najbliższych sąsiadów… Mają być oni współtwórcami tego miejsca, którzy dostrzegają swoją współodpowiedzialność za los mieszkańców DPS-u i nie tracą zainteresowania seniorami po zakończeniu metamorfozy. Udaje nam się te efekty osiągać. Dyrekcja DPS-ów, mając wsparcie tych podmiotów, tworzy ofertę aktywizacji seniorów, korzystając z możliwości, jakie daje „Kącik Babci i Dziadka”. Nagle okazuje się, że seniorzy chcą dyskutować, oglądać filmy, brać udział w ciekawych warsztatach. „Kącik” sprzyja międzypokoleniowym spotkaniom oraz wewnątrzpokoleniowej integracji.

Naszym marzeniem jest, aby „Kącikami Babci i Dziadka” wypełnić mapę Polski! Szukamy przyjaciół, partnerów i sponsorów, dzięki którym projekt mógłby nabrać rozmachu. Do końca 2019 roku planujemy otworzyć kolejny „Kącik” w Legnicy.

Wspólnie z portalem „Czas dla Seniora” zainaugurowaliśmy w czerwcu pierwszy ogólnopolski konkurs Opiekun Seniora. Jego ideą jest wyróżnienie i nagrodzenie tych, którzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w bezinteresownych działaniach wspierają osoby starsze. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Domów Opieki, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Zdrowia oraz Fundacji. Ambasadorką pierwszej edycji konkursu była Pani Beata Tadla.

Podobne posty