Słyszenie i rozumienie mowy to podstawa nawiązywania kontaktów z otaczającym nas światem. Zmysł słuchu często uważa się za rzecz oczywistą, natomiast jego stopniowe pogarszanie może wpływać na zdolność aktywnego życia. Co zrobić, gdy zaczynają się problemy ze słuchem? Jak je rozpoznać?

Monika Nurkiewicz, Protetyk słuchu, Audio-Med

W przypadku dźwięków mowy można usły­szeć, że ktoś mówi, ale nie rozumieć treści wypowiedzi. Wówczas padają prośby o po­wtórzenie. Osoba niedosłysząca musi wkładać więcej wysiłku by usłyszeć i zrozumieć, co się do niej mówi. Finalnie na skutek niedosłysze­nia, osoby słabo słyszące, często wycofują się z życia towarzyskiego i unikają spotkań z in­nymi. Można to zmienić!

Warto profilaktycznie badać słuch raz do roku, bez względu na wiek, a już na pewno skontro­lować jego stan, gdy dostrzeżemy pierwsze symptomy niedosłuchu. „Badanie słuchu nie boli, w wersji podstawowej trwa około 15 mi­nut. Bardzo często gabinety protetyki słuchu oferują takie badania bezpłatnie. Gdy wyko­namy już tak ważny pierwszy krok, podczas wizyty dowiemy się w jaki sposób można za­radzić problemowi. Jeśli okaże się, że spe­cjalista zaleci założenie aparatu słuchowego, nie bójmy się tego.” – przekonuje Monika Nur­kiewicz protetyk słuchu z Audio-Med. Obecne na rynku rozwiązania poprawiające słuch to bardzo zaawansowane urządzenia, które są dobierane indywidualnie do potrzeb słysze­nia. Wybór aparatów słuchowych jest ogrom­ny, zarówno pod względem zaawansowania, wyglądu, a także ceny. Wizyta w gabinecie protetyka słuchu powinna rozwiać wszelkie wątpliwości na temat użytkowania i doboru aparatów słuchowych. Ważną rzeczą jest to, że są one częściowo refundowane przez Na­rodowy Fundusz Zdrowia. W tym celu należy udać się do lekarza laryngologa po odpowied­nie zlecenia i potwierdzić je w NFZ. A jeżeli jed­norazowy wydatek okaże się zbyt duży, moż­na skorzystać z zakupu ratalnego. Warto też wiedzieć, że osoby niepełnosprawne z bardzo niskimi dochodami mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podobne posty