Dopiero, co zakończyliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, którego organizatorem w Warszawie, Lublinie i Poznaniu jest od 2004 r. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, a już mamy przyjemność poinformować jak rozwija się nasz Program dla seniorów TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ.

Powstał on w odpowiedzi na samotność star­szych osób. Prowadzimy go nieprzerwanie od 2003 r., a w październiku tego roku wprowa­dzamy możliwość płatności cyklicznych dla darczyńców, który umożliwia regularne wspie­ranie Programu i osamotnionych starszych osób. Obecnie pod naszą stałą opieką jest 320 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. Pomagają im nasi wolontariusze. Każdy wolontariusz jest przydzielony do jed­nego podopiecznego, którego regularnie od­wiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaź­nie na wiele lat. Wolontariuszom zapewniamy szkolenia, ubezpieczenie oraz wsparcie mery­toryczne koordynatora wolontariatu. Program prowadzimy przez cały rok i obecnie uczest­niczy w nim 350 wolontariuszy. Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już ani rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Nie wychodzą z domu, nie mają z kim porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Tak mi­jają ich tygodnie i miesiące. Dopada ich apa­tia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Ta sy­tuacja diametralnie się zmienia, kiedy w ży­ciu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z szacunkiem i uwagą potrafi go wysłuchać, regularnie raz w tygodniu go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby spytać jak się czuje i jak minął dzień. To wła­śnie stała obecność drugiego człowieka jest tym, czego starsze samotne osoby potrzebu­ją najbardziej, dlatego tak ważny jest dla nas Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ.

Podobne posty